ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
315 หมู่ 7   ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053 982378
Email : mail@umong.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :