ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กตเวทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะครูร่วมในกิจกรรม กตเวทิตาจิต เพื่อมอบแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.คุณครูสวัสดิ์  ทาหน่อทอง
2.คุณครูณัฏชนินท์  วิชาเจริญ
3,คุณลุงนคร   คงสมัย

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,20:44   อ่าน 258 ครั้ง