ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ร่วมกิจกรรม shift and share
นักเรียนโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม อบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการปาฏิหารย์แห่งชีวิต (miracle of life) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม 15,000 บาท
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,11:29   อ่าน 139 ครั้ง