ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนทุกคนร่วมอบรม Active Learning วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรม active learning ใฟ้กับนักเรียนทุกคน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จึงขอประกาศให้นักเรียนทุกคนมาพร้อมกัน เวลา 08.00 น. 
(เข้าแถวเคารพธงชาติปกติ นะค่ะ)
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,21:21   อ่าน 793 ครั้ง