ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 395) 28 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 396) 28 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (อ่าน 390) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 337) 24 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 389) 24 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 440) 21 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 390) 21 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 358) 18 มี.ค. 63
ใบสมัครสอบแข่งขัน อัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม (อ่าน 235) 18 มี.ค. 63
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 201) 18 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) (อ่าน 304) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 267) 13 มี.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 237) 13 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 186) 13 มี.ค. 63
ประกาศ แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 184) 04 มี.ค. 63
แผนพัฒนางบประมาณพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม (อ่าน 25) 22 ส.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 49) 18 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1097) 29 ม.ค. 62
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเปิดประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 736) 29 พ.ย. 61
ประกาศผลการเรียน 5 ภาค ม.6 แบบออนไลน์ (อ่าน 919) 03 พ.ย. 61
! ประกาศรับสมัคร ครูนาฏศิลป์ ! (อ่าน 1137) 04 ต.ค. 61
นักเรียนทุกคนร่วมอบรม Active Learning วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (อ่าน 797) 03 ต.ค. 61